nieuw boek Willemskwartier

Boek_stapel_2017 (1)
In 2017 verscheen het nieuwe boek van het Willemskwartier. Bewoners besloten het honderdjarig bestaan van de wijk aan te grijpen om met elkaar een boek te maken over hun wijk:
Hert op de tong
Gemaakt in nauwe samenwerking met gemeente Nijmegen en Portaal Nijmegen. Het boek markeert tevens de laatste, juist afgeronde herstructurering in de wijk. De prijs van het boek is  € 15,00.

Info boek:
Wijkraad Willemskwartier,
wijkraadwillemskwartier@gmail.com of telefoon 06 14028364.
Te Koop:
Jacobs Kantoorboekhandel, Groenestraat en Dekker en van de Vegt, Marikenstraat. Of in ’t Hert, Thijmstraat.

Interviews en tekst, Tefke van Dijk
Fotografie, Vincent Moll en Jacqueline van den Boom
Ontwerp en opmaak, Jet Westbroek
Redactie/coördinatie, Dirk-Jan Burgersdijk

Willemskwartier 100 jaar

juli 1917 is het Willemkwartier voor het eerst, door de gemeente Nijmegen, genoemd.
In 2017 viert de buurt dan ook haar 100-jarig jubileum.

Honderd jaar geleden besloot de gemeenteraad van Nijmegen voor het eerst over de naamgeving van een paar toen nog aan te leggen straten in het Willemskwartier.  Ze kregen allemaal de namen van Nederlandse dichters (behalve de Willemsweg). Dat was in 1917, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Vijf jaar later was de bouw van de karakteristieke huisjes van dit tuindorp naar de normen van het laat 19e-eeuwse burgerfatsoen gebouwd, voltooid, met grote vertraging tot stand gekomen door het tekort aan bouwmaterialen vanwege de oorlog. Het Willemskwartier was geboren.
In het laatst gebouwde noordelijk deel stonden de kleinste en goedkoopste huizen, hoe zuidelijker in de wijk des te meer ‘op stand’ men kwam te wonen. De eerste huizen werden gebouwd in het westelijk deel, met materialen van inferieure kwaliteit, in het oostelijk deel waren ze beter.


De fabriek van Willem Smit stond er toen al een jaar of zes, de Groenestraatkerk al bijna 10 jaar en ook aan de Kop van de Willemsweg ging de bouw van de dure huizen van gegoede kooplui uit het centrum aan de rest van de wijk vooraf. Voordat de huizen er stonden was er kleine landbouw en fruitteelt, net buiten de stad, verdeeld in kavels volgens het stratenpatroon dat er nog steeds is. De Spoorkuil met de lijn richting Venlo werd na 1885 verder (met de hand en de schop!) uitgegraven om het talud van de lijn naar Arnhem aan te leggen. Aan de Tollensstraat (toen Beltstraat geheten) lag de vuilstortplaats van Nijmegen.

De meeste eerste bewoners kwamen uit de Peel, Oost-Brabant,  maar de tijd dat menig bewoner nog een varken in de achtertuin hield voor de slacht of het paard van de melkboer verplicht in de wijkstal aan de Bilderdijkstraat moest stallen is allang voorbij. In de jaren 1920 verschenen de eerste auto’s.

Het waren arbeiders die er woonden, bij de spoorwegen, bij Smit-Trafo, de tricotage fabriek (Tollensstraat), de papierfabriek en later in de jaren ’60 en ’70 Van Dungen Chocolade, de Swift aan de Muntweg. Families woonden er hun leven lang, ook hun kinderen en hun kinds kinderen, vaak in dezelfde straten volgens het tot ver in de jaren ’60 geldende woningstoewijzingsbeleid van de overheid.
In de jaren ’30 was er nog de ‘harde gulden’ geweest , de werkeloosheid en de armoede, in het westelijk deel groter dan het oostelijk deel. De cokes van de stoomtreinen werd gestolen om de huizen te verwarmen, gezinnen en families ondersteunden elkaar. En ondanks de criminaliteit hingen er werkelijk touwtjes uit de brievenbus. Bewoners zaten voor het huis, niet erachter (waar het varken woonde).


foto: CC-BY-SA   dhr. J.F.M. Trump
De oorlog kwam met het mislukken van Market Garden in 1944 de wijk binnen, bewoners zagen voor het eerst van hun leven zwarte mensen, de jonge Amerikaanse soldaten die in de wijk gelegerd werden. Granaten en bommen in veel straten met een groot aantal burgerslachtoffers tot gevolg. De verhalen uit deze tijd moeten eigenlijk nog verteld worden, want de meeste bewoners hebben er over gezwegen. En na de oorlog de wederopbouw, opnieuw naar de fabriek en vanaf de beginnende welvaart in de jaren ’60 de talloze kleine winkeltjes, kopen op de pof, een hausse aan muziekgroepjes en een bloeiend verenigingsvoetbal.

Met dubbeltjes en kwartjes werd de Fatimakerk gebouwd aan de Thijmstraat in de jaren ’50 terwijl tegen 1970 al weer de meeste gelovigen de zondagsmis aan zich voorbij lieten gaan. Wel organiseerde de parochie vooral het jongerenwerk, het Don Bosco-gebouw aan het Potgieterplein, de bioscoop naast de Groenestraatkerk, ook al tijdens de oorlog, de Haard werd voor 100 jaar tegen een lage huur aan het welzijnswerk ter beschikking gesteld (tot 2010)  en vergeet de vechtpartijen niet, met name met ‘die’ uut de Kolping. Ruzies die geen afbreuk deden aan het gemeenschapsgevoel; je laat nooit iemand vallen en verraad is een doodzonde. Tegenwoordig heet dat samenhang of cohesie, ook al waren er door de jaren heen altijd ook bewoners die naar elders verhuisden, na 1970 naar Dukenburg bijvoorbeeld, groter, moderner, rijker, en altijd een beetje méér ‘op stand’.

Lange tijd bleef de woningnood groot: jong getrouwde stellen trokken in bij schoonfamilie, de vrouw des huizes zorgde nog steeds voor de kinderen en in de jaren ’60, ’70 en ’80 waren er talloze wijkactiviteiten, de speeltuinen, straatfeesten, voetballen tegen de muur en protesten, met name tegen de toenmalige sloop aan de oostkant van de wijk, inclusief de nachtelijk vuurzeeën van gesloopte panden, lang niet altijd door de nachtelijke burgerwacht opgemerkt.  Beroemd is de keer dat het Willemskwartier met een olifant van circus Toni Boltini tot in het gemeentehuis werd meegenomen. Tijdens oudjaar werden toen al straten verspreid door de wijk beheerst door vuur, alcohol en grote bekken. Toen ook ging menig winkelier aan de Willemsweg failliet en werd hun plaats ingenomen door vooral Turkse en ook Marokkaanse winkeliers. De totaal 60 kleine winkeltjes in de wijk verdwenen allemaal.

Informatie:
Wijkraad Willemskwartier 06-14028364
of mail naar willemskwartiernijmegen@gmail.com

 


De winkel van Emmy en Jan Repkes

100 jaar Willemskwartier Nijmegen
100 jaar Willemskwartier Nijmegen
100 jaar Willemskwartier Nijmegen
100 jaar Willemskwartier Nijmegen
Deze pagina bevat een eerste aanzet om de geschiedenis van de buurt in het boek te beschrijven.

Boek Willemskwartier

In februari 2017 verscheen ter gelegenheid van het jubileum 100 jaar Willemskwartier het nieuwe boek Hert op de tong.
Het is een uitgave van, voor en door wijkbewoners en bestaat onder meer uit twaalf interviews met wijkbewoners en betrokkenen in de wijk. Ook bevat het architectuurfoto’s en historische kiekjes. De geïnterviewde wijkbewoners vertellen hun (soms persoonlijke levens)verhaal vanuit de invalshoeken vernieuwing, verandering, vroeger, verbinding, veerkracht en veelzijdigheid.
Het boek geeft een mooi, realistisch en positief beeld van een wijk in verandering, met aansprekende verhalen over vroeger en nu. Wat betekent de wijk voor de bewoners? En hoe heeft de herstructurering uitgepakt?

‘Het is mooi dat dit boek in heel Nijmegen verschijnt, want veel mensen weten niet dat dit een goede wijk is’ – Nuri Yalin, kleermaker

‘We mogen dan import zijn, we voelen ons behoorlijk geïntegreerd. Wij ervaren geen kloof tussen oud en nieuw, huur en koop.’ – Martin Kolkman, bewoner nieuwbouw Brederostraat

‘De jeugd zie je tegenwoordig maar weinig buiten. Mensen leven nu anders. Gehaast. Je spreekt bijna niemand meer aan en hebt al snel teveel gezegd.’ – Ger Kleisterlee, bewoner Bilderdijkstraat

‘Sinds we van de gemeente een tent op het plein mogen zetten bij de jaarwisseling blijft het rustig en gaan er geen auto’s meer in de brand.’ – Silvia Loeffen-Wouters, bewoner Helmersstraat

Te Koop bij:
Jacobs Kantoorboekhandel Groenestraat, Dekker en van de Vegt Marikenstraat, beheer ’t Hert, Thijmstraat
Wijkraad Willemskwartier    willemskwartiernijmegen@gmail.com    06-14028364
De prijs van het boek is  € 15,00.

 

In 2011 verscheen het laatste boek over het Willemskwartier, ter gelegenheid van de opening van een voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40. 
Zaterdag 21 mei 2011 was de boekpresentatie van het nieuwe boek Na aan het hart over het Willemskwartier.
Het boek is nog steeds te koop bij computerruimte ’t Hert, na 12:00 uur. De prijs van het boek is  nu € 10,00.
Mail naar willemskwartiernijmegn@gmail.com , dan sturen we ’t op (kosten boek en verzenden zijn dan € 15).
Het boek is het vierde in een reeks boeken over het Willemskwartier die allemaal zijn geschreven door Angeline van der Donk. Zij is een inmiddels gepensioneerde lerares van de basisschool. Op de Fatima-school aan de Tollensstraat is zij in januari 1971 begonnen.
Alle boeken gaan over de geschiedenis van het Willemskwartier. Alle eerdere boeken over de vroegere geschiedenis;
dit boek gaat grotendeels over wat minder lang geleden, vanaf 1970 ongeveer tot aan nu. Maar ook de Tweede Wereldoorlog komt er nog in voor en op sommige punten begint het bij het begin, het ontstaan van de wijk in 1920.

Dit keer was het Wijkraad Willemskwartier die haar heeft gevraagd het boek te maken, met hulp van Peter Flierman, de man die eerder foto-exposities in De Vrijbuiter verzorgde en Henny Fransen die graag het Nijmeegs Archief doorspit en zelf over een deel van het archief van Woningcorporatie Portaal beschikt. Dankzij hem verschenen de historische verhalen over de wijk in eerdere Opweg-kranten. De ‘opdracht’ kwam minder dan een jaar geleden en het streven was het boek bij de opening van ’t Hert te laten verschijnen. En dat is gelukt.

 

 

WIJKBLAD

Vanaf september 2016 is er een nieuw wijkblad:
Hart van Nijmegen
 

Het nieuwe wijkblad verschijnt vervolgens in oktober 2016 met een eerste nummer  in een aantal buurten in stadsdeel Nijmegen-Midden, ongeveer zes keer per jaar en wordt door wijkbewoners gemaakt. Het is een onafhankelijk blad.

 

Special Willemskwartier
In september 2016 werd in het Willemskwartier (met dank aan Portaal) een ‘Special‘ -magazine uitgegeven, over het gedenkmonument op het Spieghelhof (periode Nijmegen Frontstad ’44 – ’45).

De Special is huis-aan-huis bezorgd, alleen in het Willemskwartier.

 

 

Nijmegen-Midden bestaat uit de wijken
Nijeveld (met de buurten Willemskwartier, Muntenbuurt en Landbouwbuurt),
de Goffert (Winkelsteeg, Emancipatiebuurt en Kolping), Hazenkamp, St. Anna en Heyendaal.

e-mail: info@hartvannijmegen.nu

Bingo 10 jaar

Maandag 30 mei 2011 vierde de maandag-bingo het 10-jarig jubileum.
Er waren maar liefst 60 mensen afgekomen op deze speciale uitvoering van de bingo en de schitterend prijzen die te winnen vielen.
Klik op Lees verder voor de foto’s.
Klik hier voor het filmpje!
Info Bingo bij Louis Coenen

 

 

 

 


Fotogalerij 10-jarig jubileum Bingo OpWeg

braderie Beetsplein

Geweldig gezellige rommelmarkt, elke bijna laatste zondag in augustus  op het Beetsplein! Altijd een prima sfeer en volop publiek, ook in de speeltuin op het Beetsplein is het feest!
Met de spellendag (met frietkraam, springkussen, tobbedansbaan, koemelker, draaimolen en disco-muziek) is het voor de kinderen altijd een heel leuke middag in de speeltuin, ook hier: toegang gratis!
Info voor kramen en meer: Louis Coenen telefoon 024-3555085, 06-42976072

Nacht van de Ommetjes


op de foto: zanger Vincent Leenders

Zaterdag 5 oktober 2013 vertrok vanuit ’t Hert een spannende, vrolijke en geheimzinnige tocht door de donkerste straten van het Willemskwartier.
Onder begeleiding van (ex-) Willemskwartierders.
Alles wisten ze, van vroeger tot nu,
alles vertelden ze: in de Nacht van de Ommetjes.
in het Willemskwartier.
Info: Wijkraad Willemskwartier

Filmpje, en hieronder de foto’s!

Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes
Nacht van de Ommetjes in Willemskwartier
Nacht van de Ommetjes in Willemskwartier

De Vrijbuiter

De Vrijbuiter was een gezellig buurtcentrum in het Willemskwartier, er was altijd wat te doen, voor jong en oud.
Het centrum is in februari 2011 gesloten en opgegaan in voorzieningenhart ’t Hert

2012
De Vrijbuiter is nu
dagbesteding volwassenen van de RIBW.
2011
De Vrijbuiter
Ten Katestraat 6
6531EH Nijmegen
(024) 355 13 76:
Definitief gesloten op 12 februari 2011, gaat over naar
’t Hert  (Openingsfoto’s 2011)
Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen
telefoon: 024-3501773
mail: hethert@nijmegen.nl

VERHUISD
In De Vrijbuiter komt in september 2011 dagbesteding volwassenen van de RIBW.
In maart 2011 is het buurtcentrum verhuisd
naar voorzieningenhart ” ’t Hert” aan de Willemsweg.

2010
KERSTBINGO
Nog dank voor die heerlijke kerststollen
van bakkerij Loeffen aan de Groenestraat!

REÜNIE
Zaterdag 13 november
is er in De Vrijbuiter (Ten Katestraat)
een reünie (13 -18 uur) van (oud-)bewoners van
de Spieghelstraat en de straten er omheen.
Iedereen die interesse heeft: kom even kijken, een praatje maken en foto’s kijken!
Info Peter Flierman, 06-12377717.

ROMMELMARKT
Zondag 28 november
Het is de laatste keer dat deze markt in De Vrijbuiter is,
in maart 2011 verhuist het buurtcentrum naar het nieuwe voorzieningenhart ” ’t Hert” aan de Willemsweg.
Het is op zondag 28 november van 09.30 uur tot 15.00 uur,
een kraam kost €5,00 en de entree is €0,50.
Info 06-12501205 of 024-8445404.

KERSTBINGO
Vrijdag 19 december
kerstbingo, kaartjes vanaf 28 november bij De Vrijbuiter:
‘s-middags Kinderbingo, zaal open om 13 uur, start bingo 14 uur,
‘s-avonds Volwassenbingo, zaal open 19 uur, start bingo 20 uur.

INLOOP ’t Hert: DE FILM
dinsdag 23 december
kom even kijken naar de film over hoe ’t Hert er uit komt te zien
dinsdag 23 december
-meer info volgt-

4-daagse

4-DAAGSE

Hier nog de vierdaagsegangers
in De Vrijbuiter,
in juli 2010.

Hieronder een greep uit twee jaar De Vrijbuiter:
2009 en 2008

SINTERKLAAS EN KERSTBINGO

Bezoekers van de Vrijbuiter vroegen: waar zijn die foto’s die Nico met Sinterklaas heeft gemaakt? Inderdaad, het heeft even geduurd maar hier zijn ze dan: Sinterklaas en Kerstbingo 2009. Met dank aan Nico Schonewille.

 

FOTOTENTOONSTELLING

In de Vrijbuiter is zaterdag 7 november van 13u tot 18u een expositie te zien over de geschiedenis van het Willemskwartier.
Interesse in een reünie voor oud-bewoners en oud-leden van De Haard en Valkhorst? Bel Peter Flierman, 06-12377717.

Wijkcentrum De Vrijbuiter, Ten Katestraat 6, (024) 355 13 76.

 

BINGO

Op maandag 14 september is er weer een gezellige bingo. Zaal open om 13.00 uur, aanvang om 14.00 uur. De bingo is elke twee weken.

 

VIERDAAGSE

Net als de voorgaande jaren, logeren ook dit jaar weer een aantal Vierdaagselopers in de Vrijbuiter. Die gaan we volgen (maar niet tijdens het lopen). Foto’s dus!

 

ROMMELMARKT

Op 5 april was er een gezellige rommelmarkt in de Vrijbuiter. Filmpje!

 

CARNAVAL

Met de carnaval was er uiteraard een flink feest in de Vrijbuiter. Foto’s!

 

SEIZOENSOPENING

Een seizoensopening van de Vrijbuiter blijft niet onopgemerkt. Daar hoort een feestje bij. En daar hebben wij foto´s van!

 

OPENING SPORTVELDJES

Zondag 11 januari opende Hans van Hooft het vernieuwde Hermesterrein. Aansluitend was er een nieuwjaarsinloop (zie hieronder).

 

NIEUWJAARSINLOOP

Zondag 11 januari, vanaf 14 uur tot 16 uur, was er een nieuwjaarsborrel in de Vrijbuiter, Ten Katestraat 1. Voor alle bewoners! Foto’s en filmpje!

 

BILJARTCLUB

Biljartvereniging De Vrijbuiter bestond 25 jaar en dat werd gevierd.

 

carnaval

CARNAVAL

Het heeft even geduurd, maar daar zijn ze dan: de carnavalsfoto’s van De Vrijbuiter. Met dank aan Trui.

2007

Zaterdagavond 3 november vond de jaarlijkse seisoensopening van De Vrijbuiter plaats.De muziek werd verzorgd door dj Johnny Jansen en er was een optreden van Joop Lens! Wij waren aanwezig en maakten de nodige foto’s.

Reünie bewoners en oud bewoners, oktober 2007

Trots op de Wijk

Trots op de Wijk-dag, elke zomer op een zondag van 9 tot 4 uur.

Zondag 2 juli 2017 U kunt over de Willemsweg op de rommelmarkt slenteren, er is live muziek, de (kleine) kinderen kunnen in de zweefmolen of kinderboerderij, er is eten en drinken en een leuk terras.

Oud en jong ontmoeten elkaar op de Willemsweg, kom even langs!
Info om kraam te huren? bel Nel vanaf 1 mei op 024-3541306

 

Door de Wijkraad georganiseerd sinds 2005

100 jaar veerkrachtige wijk